Quang Hoàng

Quang Hoàng

(Ba Bụng Béo )

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 61.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 42.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành