TÔ THỊ LAN HƯƠNG

TÔ THỊ LAN HƯƠNG

(Huong To)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 76.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa