Hoi Tran Khanh

Hoi Tran Khanh

(Shinnosuke)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 148km / 150km
  • Còn 2km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 74.9km / 200km
  • Còn 125.1km nữa