Nguyen Quang Hieu

Nguyen Quang Hieu

(Hieuvmg)

Tổng số km đã chạy: 206km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 30.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 46km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 95.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành