Thị Thơm

Thị Thơm

(Thị Thơm )

Tổng số km đã chạy: 152km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 100.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành