Phung Thanh Ha

Phung Thanh Ha

(Phùng hà)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 84.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành