Nguyễn Đình Thứ

Nguyễn Đình Thứ

(Thu VBRC)

Tổng số km đã chạy: 299km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 168km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 151.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành