Lê Xuân Đông

Lê Xuân Đông

(DongLe)

Tổng số km đã chạy: 167km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 64km
 • Còn 64km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 50.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 20.3km / 50km
 • Còn 29.7km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 50.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 17.2km / 21km
 • Còn 3.8km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 22.6km / 36km
 • Còn 13.4km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 53.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 53.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa