Bình Quốc Hưng

Bình Quốc Hưng

(Mr.BinX)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 74.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành