Dương Minh Hiếu

Dương Minh Hiếu

(Dương Minh Hiếu)

Tổng số km đã chạy: 240km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 2.7km / 10km
 • Còn 7.3km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 0km / 14km
 • Còn 14km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 27.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 42.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 42.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 167.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành