newsapple19972013

newsapple19972013

(Panda)

Tổng số km đã chạy: 104km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 22km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 2.8km / 21km
 • Còn 18.2km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 45km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 56.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 56.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 0km / 60km
 • Còn 60km nữa