vangdatloi

vangdatloi

(Văng Đắt Lợi)

Tổng số km đã chạy: 152km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Ride safe, stay safe 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 132.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 195.7km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 186.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 203.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 288.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 152.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa