Nguyễn Thị Phương Liên

Nguyễn Thị Phương Liên

(Lô Cốt Là Ta)

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 34km / 60km
 • Hoàn thành: Còn 26km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 88.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 74.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 67.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 81.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 133.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 258.9km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 354.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 116.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 51.2km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 108.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 121.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành