Võ Vũ Linh

Võ Vũ Linh

(Võ vũ linh)

Tổng số km đã chạy: 1042km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 155.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 165.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 157.6km / 200km
 • Còn 42.4km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 67.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 93.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 94km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 52.3km / 100km
 • Còn 47.7km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 154.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 128.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 187.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành