Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Việt Cường

(Cường Nguyễn)

Tổng số km đã chạy: 773km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 119.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 85.6km / 100km
 • Còn 14.4km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 58.2km / 100km
 • Còn 41.8km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 145.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 153.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 143.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành