Tuấn Tào

Tuấn Tào

(Tuân Tào)

Tổng số km đã chạy: 103km

Thành tích

Huy chương Run for Pride 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 72.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành