Nguyễn Nguyên Thơ

Nguyễn Nguyên Thơ

(Len)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Run for Pride 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 4.9km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành