Đỗ Việt Nhân

Đỗ Việt Nhân

(Đỗ Nhân)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Pride 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 21.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành