Võ Thanh Non

Võ Thanh Non

(NON)

Tổng số km đã chạy: 267km

Thành tích

Huy chương Run for Pride 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 195.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 163.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành