Giang Nguyen

Giang Nguyen

(Giang Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 750km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 151km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 126.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành