Minh Trần

Minh Trần

(Minh Tran)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 5.2km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 48.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành