Đinh Nam Bình

Đinh Nam Bình

(Đn Bình)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Walking in love 42km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 101.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 214km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 162.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 174km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 188km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 43.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 189.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành