Nguyễn Trọng Hiền

Nguyễn Trọng Hiền

(NoMo)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Run for Pride 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 4.1km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành