Van Quynh Pham

Van Quynh Pham

(Quynh Van)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 21km / 42km
  • Còn 21km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 49.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 46.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành