Nguyễn Hữu Minh

Nguyễn Hữu Minh

(Nguyễn Minh)

Tổng số km đã chạy: 705km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 42.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 72km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 97.5km / 150km
 • Còn 52.5km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 150km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 115.4km / 150km
 • Còn 34.6km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 111.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành