Hoàng Minh Thế Nam

Hoàng Minh Thế Nam

(Hoàng Minh Thế Nam)

Tổng số km đã chạy: 119km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 4.8km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 101.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 119.4km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa