TUẤN LƯU

TUẤN LƯU

(Nonstop)

Tổng số km đã chạy: 988km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Sharing Together 150km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 100km
Huy chương Vượt lên chính mình

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 44.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 42.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 101.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 100.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 449.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 167km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vượt lên chính mình

Vượt lên chính mình

 • Kết quả: 81.1km / 60km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành