Nguyen Thu Van

Nguyen Thu Van

(Nguyen Van)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 3.4km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Còn 3km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 10.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 10.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 11.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 26.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 26.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 22.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành