Đỗ Ngọc Tiềm

Đỗ Ngọc Tiềm

(Dotiemht)

Tổng số km đã chạy: 143km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 3km