Phạm Thị Mỹ Dung

Phạm Thị Mỹ Dung

(HoangDung)

Tổng số km đã chạy: 106km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Run for Pride 5km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 55.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 6.7km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành