Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nguyễn Thị Hồng Thắm

(Tham Nguyen)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km
Huy chương Ride safe, stay safe 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 18.4km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 2.6km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 50.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 66.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 76.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 67.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 79km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 62.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành