Phan Thế Tuấn

Phan Thế Tuấn

(KID1984)

Tổng số km đã chạy: 444km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 151.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 136.4km / 150km
  • Còn 13.6km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 156.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành