Trần Phương

Trần Phương

(Hippiboy)

Tổng số km đã chạy: 957km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 91.9km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 8.1km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 184.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 77.5km / 100km
 • Còn 22.5km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 56.8km / 150km
 • Còn 93.2km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 79.2km / 100km
 • Còn 20.8km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 136.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 150.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 150.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành