Trương Ngọc Lữ

Trương Ngọc Lữ

(Ngọc Lữ PCBT)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành