Lê Trần Thị Phương Thảo

Lê Trần Thị Phương Thảo

(Phương Thảo (DLNH))

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 25km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành