Đoàn Văn Nhật

Đoàn Văn Nhật

(Đoàn Văn Nhật)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km