Huy Huynh

Huy Huynh

(Huỳnh Quang Huy)

Tổng số km đã chạy: 612km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 612.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành