Do hau hon

Do hau hon

(Do hau hon)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 3.7km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 13.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành