Hưng Võ

Hưng Võ

(Hưng Võ_PKT)

Tổng số km đã chạy: 112km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km