hung

hung

(hungdinh-DLTP)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 3km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 3km

Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 6.1km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 12.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành