Nguyễn Quang Hiển

Nguyễn Quang Hiển

(Hien NQ)

Thành tích

Huy chương Run for Pride 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 11.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành