phanphamthaikhanh

phanphamthaikhanh

(Khanh p11)

Tổng số km đã chạy: 593km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km