Nguyễn Ngọc Sang

Nguyễn Ngọc Sang

(Sangtedis)

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Run for Pride 3km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 3.4km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 12.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 28.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 33.3km / 36km
 • Còn 2.7km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành