Võ Thanh Tố

Võ Thanh Tố

(Tố Võ)

Tổng số km đã chạy: 429km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 164.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 4.3km / 50km
 • Còn 45.7km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 5.9km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 33.9km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 9.4km / 42km
 • Còn 32.6km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 53km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 107.4km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 51.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 51.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 69.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 15.2km / 42km
 • Còn 26.8km nữa