Ngọc Tâm Nguyễn

Ngọc Tâm Nguyễn

(Ngọc Tâm)

Tổng số km đã chạy: 557km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 31.4km / 100km
 • Còn 68.6km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 31.7km / 42km
 • Còn 10.3km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 41.9km / 50km
 • Còn 8.1km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 5km / 3km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 57.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 59.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 44.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 26.4km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 52.4km / 34km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 44.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 34.9km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 46.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 102.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 88.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành