Nguyễn Thu Dung

Nguyễn Thu Dung

(HaeminNguyen)

Tổng số km đã chạy: 719km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 137.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 172.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 12.6km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Còn 3km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 89.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 79km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 48km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 98.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 38km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 31.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 41.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành