Võ Huy Tâm

Võ Huy Tâm

(Tâm Lâm Đồng)

Tổng số km đã chạy: 184km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 137.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 46.4km / 100km
  • Còn 53.6km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 33.1km / 100km
  • Còn 66.9km nữa