huynhthekhoi

huynhthekhoi

(khoiETCAG)

Tổng số km đã chạy: 488km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km