huynhthekhoi

huynhthekhoi

(khoiETCAG)

Tổng số km đã chạy: 488km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 488.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành