Lê Minh Trí

Lê Minh Trí

(Leminhtri)

Tổng số km đã chạy: 252km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 65.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 146.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 101.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành