Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Nguyệt

(Nguyệt ĐL Bù Đốp)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 27km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành